Дилбар ЧОКОЕВА: Токтогул таануу боюнча жаңы илим керекпи?

«Токомдун тагдыры, мындайча айтканда, кыргыз журтунун тагдыры десек жаңылбаспыз” Чыңгыз АЙТМАТОВ Белгилүү философ, улуу акындын кичүү жердеши Жамгырбек Бөкөшов “Токтогул ким?” деген суроону коюп, ага өзү төмөндөгүдөй жооп узатат: “Токтогул ким?” деген суроо андан караманча кабары жок кишиден (чет элдикпи же башкабы) улам гана чыгып отурган жок. Бул суроону күндө Токтогулдун ыр-күүлөрүн угуп жүргөн өзүбүз да өзүбүзгө беришибиз керек. Жакшылап ойлонуп, өз жообубузду тактап-таасындашыбыз абзел”(Ж.Бөкөшов. Окуя өтөт, ой калат. Б., 2013,223-б.). Бул зылдай оор сүйлөмдөрдүн түбүнө Ала-Тоонун кучагына сыйгыс маани […]