Алым ТОКТОМУШЕВ: Жоробек

Я сомневаюсъ в явном, верю чуду. Нагой, как червь, пышнее всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Франсуа Вийон Минтип айтса Жокеге жарашмак. Кайран Жоке, айраң Жокеге жарашмак. Кудум автопортрети. Өзү да Вийонду элестетчү. Ырлары да Вийонго окшош эле. Жазуучулар жыйынын Жоробексиз — Жоробек Султаналиевсиз табуу, элестетүү мүмкүн эместей сезилчү. Трибунага атып чыкчу. Сөз бербесе да атып чыкчу. Жыйынды Сыдыкбеков башкарып атабы, Айтматов башкарып атабы — ага кепеки эле. Жыйынга Усубалиев катышып атабы, Мураталиев катышып атабы — анүчүн кеп эмес […]