Аманкелди кызы Асел: Адамдын абийир ѳлүмү (№41 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Чыңгыз Айтматов чыгармаларында XX кылымдын бурганактаган ѳзгѳчѳ кѳйгѳйлѳрγн ак баракка тγшγргѳн. Тактап айтканда, кандуу согуш азабынан жапа чегип, азап, кѳз жаш, ачкачылык жуурулушкан кγндѳрдγ баяндаган. Анын мен окуган чыгармаларынын арасынан ушунчалык терең ойго тγрткѳн, адамга чоң таасир алып келген чыгармасы «Бетме-бет» повести болду. «Бетме-бет» тууралуу баян сала турган болсок, аалам алпы Айтматов ѳзγ алгачкы дебюттук чыгармам деп санаган алгачкы чыгармасы болсо да, чоң таасир астында жазылган кγч бар чыгарманын бири. «Бетме-бетте» ѳз ѳлкѳсγнγн келечегин ойлоп […]

Аманкелди кызы Асел: Абийир өлгөндөн артык өлүм барбы? (№36 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Эр карыйт, эрдик карыбайт дегендей бул бир келип кеткен кербенчилик жашоодо басып ѳткѳн узак жолдорду, мейли кыска болсун, ѳкγнбѳстѳн унутулгус же тирγγ бойдон сактап калыш ар бир адамдын ѳз колунда экен. Ар бир инсанга ар кандай талант, шык, жѳндѳм берилген. Кээ бир адамдардын берилген таланты кол жеткис бийиктикте туруп, андай инсандардын таланты ѳз мекенинин байрагын бийик кармап желбирете да алат тура. Биздин мекен кандай гана таланттуу инсандарга бай! Болгондо да зор дγйнѳлγк масштабдагы ѳзгѳчѳ шыктуу […]