Жек Лондон: Мартин Иден

<<<<<<<<< Башы XLII ГЛАВА Ошентип Мартин өзүн жалгыз калганын сезген күн келди. Ал алдуу-күчтүү, саламаттыгы куландан соо эле, бирок эми кылаарга да иши жок болчу. Окуп, жазганын токтотуп, Бриссенденден ажырап, Руфтун сүйүүсүн жоготкондон кийин жашоосу үч көчкөн журттай аңылдап ээн калды. Ал жашоосундагы бул боштукту ресторандар, египет папиростору менен толтурам деп куру эле аракеттениптир. Ырасы, аны дегдетип, өзүнө азгырган Улуу океан эле, бирок анын Кошмо Штаттардагы оюну али толук бүтө электигин түшүнүп турду. Жакында анын эки китеби басмадан чыгат, мүмкүн […]

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ: Чоочун өлкөдө

Англисчеден которгон Эрмек ШОРУКОВ АҢГЕМЕ Күз келгенине карабай дале согуш жүрүп жатты, бирок биз ага катышкан жокпуз. Күзгүсүн Милан суук келип, күүгүм эрте кирет. Кечкисин электр шамдары жанганда көчө бойлоп басканга не жетсин. Соодагерлер дүкөндөрүнүн кире беришине не бир айбанаттын кебин илип коюшат. Бураңдаган кар коно калып түлкүнүн терисин алда канча кооздосо, шамал куйругун кайра булаңдатат. Ичи көңдөй калдайган эликтин кеби зыңкыйса, шамалга жүнү уйпаланганына кайыл майда канаттуулар учуп-конгонун койбойт. Мезгил суук тарта тоо тараптан чыкыроон жел согот. Күндө түш […]

Ийгиликке жетсең эле күйөөсү маңдайында турганына карабай сага шыйпаңдаган аялдар көп кездешет

Генри Уилер ШОУ (Жош Биллингс) (1818-1885), америкалык жазуучу Айлабызды майда-чүйдөлөр кетирет. Айталы, чымын эмес, пилден буйтаган оңой. * * * Дүйнөдө эң оор, эң жагымсыз нерсе – өзүңдү өзүң таануу.   Тристан БЕРНАР (1866-1947), француз жазуучусу Эгерде сиз айткан азилге колуктуңуз шыңкылдап күлсө, демек, азилиңиз укмуш же колуктуңуз. * * * Эгерде досторуң менен ысык мамилени сактагың келсе, алар менен көп жолугушпа. * * * Аял аялга карышкыр.   Хорке Луи БОРХЕС (1899-1986), аргентин жазуучусу Биз прогресстин болоруна ишенбей калсак […]

Луиза Мэй ОЛКОТТ: Кичинекей айымдар

Америкалык жазуучу Луиза Мэй Олкотт (1832-1888) «Кичинекей айымдар» аттуу бул чакан романы менен 1868-жылы дүйнө адабиятына өз шооратын тааныткан. Белгилүү бул чыгарма Таалайбек Абдиев тарабынан түпнускадан которулуп, кыргыз окурмандарына алгач ирет жетип отурат… БИРИНЧИ БАП ПИЛИГРИМ ОЮНУ — Белек-бечкексиз кантип Рождество болсун,- деп күңкүлдөгөн Жо килемчеге кыйшая кетти. — Кедейлик курусун,- деп үшкүрдү Мег, эски көйнөгүн карап. — Кээ бир кыздардын кооз буюмдарынан башы айланат, башка кыздардын болсо эч нерсеси жок, ушул да адилеттүүлүкпү?- деп ыйламсырап таарына кетти кичинекей Эми. […]

Марк ТВЕН: Тамекини таштагандан жеңил нерсе жок, мен аны отуз жолу таштадым

Марк ТВЕН (1835-1910), америкалык жазуучу Көпөстөр өздөрүнөн башкага кам көрбөйт. Жардылар гана жардыны түшүнүп, биринен-бири жардамын аябайт. * * * Кудайга сыйынгандан көрө ашатып-ашатып сөгүп алсаң жеңилдей түшөсүң. * * * Жападан жалгыз бир христианин болсо, адамдар аны да жыгачка керип өлтүргөн. * * * Баардык саясый партиялар акыр аягы өздөрүнүн калпына өздөрү көмүлүп тынат. * * * Бир жыл мурда изги жан элем: нью-йорктуктардын ыйманы менен камыр-жумур аралашкандан баштап миллионерлерден өткөн уят-сыйытсыз адамга айландым. * * * Келгиле, ынтымакта […]