Лев Толстойдун балдар үчүн жараткан аңгемелери

Калпычы Бир бала кой кайтарып жүрүп, койго карышкыр тийгенсип кыйкыра баштайт. — А-ай! Жардамга-а! Карышкы-ыр! Жардам бергиле-е! Аны уккан айылдын эркек аттуусу жүгүрүп жетип келишсе — жалган. Бала бул кылыгын бир кылып койбоду, эки кылып койбоду. Карышкыр чындап койго тийгенде, — Жардам бергиле, койго карышкыр тийди! — деп кыйкырса да, дагы алдап атат деп ойлошуп эч ким келбеди. Корко турган эч нерсе жоктугун сезген карышкыр — койлордун баарын жарып таштады. Мергенчи жана бөдөнө Мергенчинин торуна тушүп калган бөдөнө жалбарды. — […]