Азис Несин: Рыфат-бейдин эти эмнеден кычышты?

АҢГЕМЕ – Алло! Алло!.. Рыфат-бей! Салам досум! Көрүнбөй кайда жоголуп жүрөсүң? Канча күндөн бери дайының чыкпайт! – Кемал-бей, бул сенсиңби, кымбаттум! Ах, Кемал-бей… – Мен сени губернатордун кабыл алуусунда көрбөй, аябай тынсыздандым. Кечкисин да дайының чыкпай калды. Сен жок карта ойногондой болбой жатабыз…Ушунча убакыт кантип жашырынып жүрөсүң дейм да… – Айтпа, айтпа… А ден-соолук жөнүндө сурабай эле кой! – Эмне болуп кетти? – Оорулуумун, оорулуумун… – Вах! Дарыланыш керек, кымбаттуу эфендим! Сен мени аябай капалантып койдуң! А эмне болгон оору […]