Бактыгүл ИМАНБЕК кызы: Ар бир баланын кыялында сыр бар

ЭССЕ Ааламдын биз билбеген сырлары да, кызыктары да көп… Кичине кезим. Окууга бара элекпи же башталгыч класс бекен? Бирок эсимде. Ток этер кебимдин алдын ала ошондогу эсимде калган бир окуяны баяндай кетчү жөнүм бар: жайдын саратаны. Күн ысык. Эки бет күнгө туурулган. Эриндер бышкан бадырактай жарылып, сербейген чачым майланышып, чыбаш жыттанып жүрөр элем. Мурунду шыр тарткан адатыман уялар кезең да келелек анда. Бир күнү эле турмушка чыкканына кыйла убакыт болуп калгансыган эжем там-туң баскан кызын жетелеп келип калды. «Төркүлөп». Ал […]