Бекеева Айзирек: Аалам алпы Айтматовдун сырдуу обону (№15 дилбаян)

 «Айтматовдун мен окуган чыгармасы» сынагына (Ч.Айтматовдун «Жамийла» повести боюнча) Адам баласы бул дүйнөгө  шам чырактай жалт этип жанып келип, чагылгандай чарт этип өтүп кете берет тура. Бирок көз ирмемчелик өмүрдө түбөлүктүү из калтыруу ар кимдин эле колунан келе бербесе керек. Кимдир бирөө ызгаардуу кышта кар үстүнө из калтырса, а кимдир бирөө аптаптуу күндө кум үстүнө из калтырат. А кээ бирөөлөр ташка тамга баскандай жасаган эмгеги менен элдин кыялында, акылман адамдардын көңүлүндө, накыл кептүү сөздөрүндө сакталып кала берет экен. Мына ушундай […]