Ысык-Ата курортунун баяны

Ар бир жердин аталып калышы керемет окуяларга байланыштуу тура. Ошол сымал Ысык-Ата курортунун да ушундай аталып калышы бекеринен эместиги малым. Улуулардын айтканына караганда, бул жерге көбүнчө мергенчилер келип, анын сырын да адегенде мергенчилер баамдаса керек. Анткени тоолору караган-шактуу, өзөнү суулуу, аскалары адам жеткис бийик болгондуктан улам тоо кийиктери, ал тургай, аркар-кулжалар да мекендесе керек убагында. Айтымда, бир мергенчи жаш баласын өзү менен кошо мергенчиликке ала келген имиш. Баласына кийик көрсөтмөкпү, жер көрсөтмөкпү, же ал атасына тамак жасап бермекпи, айтор, ушул […]