Феликс Кривиндин классикалык чакан аңгемелери

Көз айнек эмнеге керек? — Эмне үчүн көз айнек кийбейсиз? – сурашты Кумурскадан. — Кандай десем… – деди ал. – Мен күндү, асманды көрүп турушум керек, кайда бара турганы белгисиз мына бул жолду көрүшүм керек. Досторумдун күлкүлөрүн көрүшүм керек… Ал эми майда-чүйдө нерселер мени кызыктырбайт. Сүрөт Сүрөт жаратылышка баа берет дейт: — Бардыгы жакшы дечи —  фону жана түстөрдүн айкалыштары. Бирок кандайдыр бир рамка деген болуш керек да! Чыгармачыл ыкма Гүлдөрдүн талашы — кереметтүү кооздук жөнүндө болду. Сөздү Тикенек алды: […]