Сол кары – левое крыло, крыло народовластия

Жомогу ЖОЛдо айтылган,    Жоругу ЖОЛдо камтылгын. Арстанбек Были-легенды слогались в ПУТИ, Правила жизни сростались в ПУТИ. Арстанбек Этот раздел является дополнением к Конституции в контексте народно-традиционных ценностей, это есть мобилизация национально-традиционного начала в деле организации Народовластия. Население Кыргызстана или гражданское общество имеет конституционное право управлять государством снизу до аильного управления (т.е. до публичной власти) в формах местных общин («Ынтымак-Согласие»), где создаются первичные организации, общественные, профессиональные объединения (Проект, ст. 27). Там же указано, что Конституция допускает объединение граждан на основе […]

Абалардан акыл мөөр

ТОЛУБАЙ (XIV к.), сынчы-көсөм Журт – мазар, Журттан чыккан азар. * * * Чаң созулат тамандан, Жакшылык келбейт жамандан. * * * Кактабагын жетимди, Какпа, сокпо жесирди. * * * Өткөн өмүр – аккан суу, Калган көңүл – чыккан жан. АСАНКАЙГЫ (XIV-XV), көсөм Атадан каргыш алган оңбойт. * * * Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт. * * * Зордун түбү кор болот. * * * Жакшылык иш – адамдан, жамандык иш – айбандан. Калыгул БАЙ уулу (1785-1855), акын жана […]

Видео: Өмүрзак Кайыпов — Арстанбектен алп саптар (терме)

2014-ж. 20-август күнү “Арстанбектен алп саптар” аттуу терме тасманын бет ачар аземи болду. Мындай мазмундуу жана көлөмдүү терме Кыргыз маданиятынын тарыхында алгачкы жолу жаралды. Он үч мөөнөттүк тасма бир жарым жыл аралыгында тартылып, бир миллион сом сарпталган. Кылымдар бою чыкпай басылып келген бул чыгарма эл менен бийликти бирдей ойго чакырат. Ошондой эле жашоонун жыргалы — бийлик, мансап, байлык эмес, адамдык насил экенин даңазалайт. Арстанбек Буйлаш уулу 1824-1878- жылдары жашап өткөн. Учурунда карапайым эл ичинде өсүп, таланты менен Кокон хандыгынын бектерин […]