Марк Твендин учкул ойлору жана азилдери

Өзү жөнүндө Мен тишим жок туулгам, бул жерде Ричард III артыкчылык кылат. Бирок мен өркөчү жок туулгам, бул жерде артыкчылык менде. Менин ата-энем өтө жакыр эмес болчу жана өтө чынчыл да эмес эле. *     *     * Менин түшүнүгүмдө, силерге мен биринчи жолу кантип калп айтканым жана ал калптан кантип чалынбай чыкканым жөнүндө маалымат керек окшойт. Мен 1835-жылы туулгам; азыр бир топ жашка барып калдым, эс тутумум мурдагыдай эмес. Силер менден биринчи жолу качан чын айтканымды сурасаңыздар болмок, анткени мен аны […]