Зайырбек АЖЫМАТОВ: Бизге эми келбейт жаштык кез кайра…

(Элдик нукта күйгөн ыр) Айылымда бирге чоңойгон, Аруум, Аксынын гүлүн оронгон, Аруум. Жаш го деп жүрүп уурдаткам сени, акмалап жүрүп корооңдон, Аруум. Ак жолдун суусун бойлогон, Аруум, ак балык болуп ойногон, Аруум. Колукту кылып алам деп сени, алмончок кезде болжогом, Аруум. Аттиң ай… тагдыр өкчөлүп, Аруум, алыста калдым өрттөнүп, Аруум. Айтылбай сүйүүм, ал кезде сени, агалар кеткен бөктөрүп, Аруум. Турмушуң болбой олуттуу, Аруум, таштапсың барган конушту, Аруум. Жарк этип кокус Күн сымал тийген, жалгыздап кайра жолуктуң, Аруум. Кечигип колуң сурайын, […]