Арымың арыбасын, канатың талыбасын, азиз досум

Академик Абдыганы Эркебаев 65 жашта Мезгил деген мерестин өктөм мыйзамы ушундай экен, өмүр билинбей өтө берип, биздин муун да карылыктын карлуу чокусуна келип калыптыр. Адам канча көп жашаса да, артта калган өмүрү бир мүнөтчөлүк сезилбейт дейт. Болбосо, жашообуздун жадыраган көктөмүндө бир курдуу теңтуштар Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде катарлаш окуп, жаштык дооронун сүргөн жаркын учурлар мындан жарым кылымга жакын илгери эмес, кечээ эле өткөндөй, күнү бүгүн да көз алдыда турат. Мен бул лирикалык-ностальгиялык толгонууга аруу досум Абдыганы Эркебаев 65 жаш […]