Кыргыз эл жомогу: Жетим бала

Илгери-илгери бир жетим бала болгон экен. Ал бала бир байдын колунда коюн багып, эптеп күнүмдүк оокатын өткөрүп жүрөт. Бир күнү бала байдын малын түшкө жайып коюп, өзү уктап калса, малын жортуп жүргөн ууру айдап кетет. Бала ойгонсо, койлорунун бирөө да жок. Чочуган бойдон кырдан-кырга чуркап койлорун издеп жөнөйт, бирок эчтекенин дайны жок, жалпайып бир жерге барып отуруп калат. Аңгыча алыстан үч караан көрүнөт. Малынан үмүт кылган бала буту жерге тийбей баягы караанды көздөй дагы чуркайт. Жетип барса, ал жерде үч […]

Макмал тоосу жана Ор-Казган тууралуу уламыш

Тогуз-Тородогу алтын кени казылган Макмал тоосун ким гана билбейт. Мына ошол тоо тууралуу элде мындай окуя айтылат. Калмактар кыргыз жерин басып жаткан доор экен. Ошол кезде калмактын Дорбу деген байынын жер жайнаган жылкысын баккан бир кыргыз жигити болот. Ал жигит сымбаттуу жана акылдуу жигит экен. Аны көргөн калмак байынын кызы Макмал жактырып калыптыр. Байдын кызы Макмал да абдан сулуу экен да. Ойлогон оюнан кайтпаган кыз ак сезимин кызматкы кыздары аркылуу жигитке жеткизет. Жигит да кызды бир көрүп жактырып, алоологон сүйүү […]