Сергей ЕСЕНИН: Фарсы кайрыктары

Кожогелди Култегиндин котормосунда * * * Мазем кетип, зорго келдим өзүмө, Масчылыктын калжырагы арылап. Тегерандын гүлүн тиктеп көшүлө, Чайканада жатам башты дарылап. Далдайган бу кожойуну чарк уруп, Даңазалайт чайканасын оруска. Утур-утур койуу памил чай сунуп, Ушуну ич дейт арак-шарап оорутса. Чайга кысташ милдетиң го, милдетиң, Чарбагыңда розалардын көптүгү-аа! Ары жактан ача койуп чүмбөтүн, Азыр бирөө көзүн кысып өттү маа. Биз, орустар жаздай жаркын кыздарды Ит сыйактуу байлабайбыз чынжырлап. Акысы жок өбүшүүнүн – жыргалдын, Адат эмес канжар сууруп… чыр кылмак. Ал […]