Элдияр ЖАЛИЛОВ: Диний жаатташуулардын себептери

Диний жамааттарга бөлүнүү жөнүндө кеп кылыштан мурун ислам тарыхында мусулмандардын өз ара ажырымынын тарыхы боюнча кыскача баяндап өтөйүн. Пайгамбар Мухаммад (САВ) 632-жылы жарык дүйнө менен кош айтышкан учурда анын ордуна башкаруучу катары ким болору жөнүндө меккеликтер (мухажирлер)[1] менен мадиналыктар (ансарлар)[2] ортосунда талаш-тартыш пайда болот.[3] Анткени Мухаммед пайгамбардын «пайгамбарлык» милдети аяктаган болчу. Мухаммед (САВ) тирүү кезинде «пайгамбар» ошол эле учурда мусулмандардын «башкаруучусу», бизче айтканда «ажосу» жана «кол башчысы» да болгон. Бирок пайгамбар өзүнөн кийин башкаруучу катары атайын бирөөнү сөз түрүндө же […]