Кадыркул Өмүркулов: Каалгып учкан бүркүттүн көлөкөсү

АҢГЕМЕ — Капырай десе. Кантип капаланбайсың. Капаланбай койчу ишпи?! Ошо күнү Шералы мына ушинтип өзүнчө чарт жарылып, ичинен аябай кыжаалат чегип, көңүлү бейтап жүрдү. Ушундан улам баарына кол шилтеп, а түгүл ипподромдун машинесин күтпөй шаардан көлдү кездөй атчан кетмек болгон. Анткени кыргыздын айтылуу ат чабышы, куш агытмай оюну үчүн шаарга келген биринчи күнү эле көздөй көргөн Чаарынын мусапыр кейпи аны аябай кыжаалат кылды. Төрт туягы буудай кууруган Чаарынын арткы буту катуу жараланып, ушундан улам аксап калыптыр. Мына ушундай болорун буякка […]