Юмор: Эзоптун тамсилдери жаңыча көз караш менен

Амброз Пирстин Эзоптун тамсилдерине карата жараткан пародиялар циклинен. Бул пародиялар 1899-жылы “Фантастикалуу тамсилдер” деген жыйнакка басылып чыккан экен. Ууру жана анын энеси Энеси уурулукка үйрөткөн уулу чоңоюп,  кесибин мыкты билген мамлекеттик кызматкер болду. Жараланган бүркүт Жаа жебесинен катуу жабыркаган бүркүт, жебе өз канатынан кооздолуп жасалганын билип өзүн сооротту: — Эгер ушул ишке башка бүркүттүн тиешеси бар экенин билсем, — дейт ал: — мен үчүн өтө жагымсыз иш болмок. Жолоочу жана чындык Эркек адам чөл аралап келатып аялга жолукту. – Менин […]

Сынакка: Аялзатын кордоо – улут келечегине балта чабуу эмеспи?..

№5 Аялзаттын үй-бүлөдөгү орду кандай болууга тийиш жана бүгүнкү күндөгү социалдык турмуш жүгү эмне себептен Аялзаттын мойнуна көбүрөк жүктөлүп калууда? “Аял кабырга сыяктуу. Аны түздөөгө аракет кылсаң, сындырасың…”  Ислам дининин негиз салуучусу, адамзатка жакшылык үрөнүн сепкен Мухамед пайгамбардын учкул сөзгө айланып кеткен “Бейиш энелердин таманы астында” деген сөзүн ыгы келген да, келбеген да жерде кыстарып калмайыбыз бар. Пайгамбарыбыздын: «Мен эки алсыз жанды капарга албай коюуга уруксат бербейм. Алар — жетимдер жана аялдар» деген сөзүндө канчалаган терең маани жатат! Биздин коомдо […]