Өмер Сейфеттин: Ат тарак (конкурска №58)

АҢГЕМЕ Ат сарайдын короосунда ойноп жатканда, төмөн жакта күмүш мажүрүм талдардын далдоосундагы суунун шарылдаганын угар элек. Үйүбүз ички кашаанын бийик каштан дарактарынын артында жашынып калган сымал эле. Апам Стамбулга кеткендиктен, бир жаш кичүү бөбөгүм Хасан менен такай атчыбыз Дадарухтун жанында болор элек. Атамдын аттарын баккан Дадарух улгайып калган адам болчу. Эң жакшы көргөн нерсебиз аттар болгондуктан, таң эрте ат сарайды көздөй чуркар элек. Дадарух менен бирге аттарды сууга алып баруу, үстүлөрүнө жайдак минүү биз үчүн ыракат эле. Хасан корккондуктан, жалгыз […]

Өмер СЕЙФЕДДИН: «Ат тарак»

АҢГЕМЕ Аткана жайгашкан короодо ойноп жатканыбызда, төмөн жактагы күмүш талдардын арасынан көрүнбөй жылжып аккан суунун шылдыр үнүн угар элек. Үйүбүз чоң бактардын арасынан жоголуп кеткен сыяктанат. Апам Стамбулга кеткенден бери менден бир жаш кичүү иним Хасан экөөбүз Дадарухтун жанынан айланчыктап чыкпайбыз. Дадарух атамдын жардамчысы, жашы өтүп калган адам. Таң атары менен аттарды көздөй чуркамай. Аттарды аябай жакшы көрөбүз. Дадарух менен бирге аларды сугарабыз, жайдак минүү биз үчүн чоң бакыт. Хасан коркот, жалгыз мине албайт. Дадарух аны өңөрүп алат. Жембаштыктарга арпа […]