Дилазык: Окуучулардын оюну

(Мевланадан бир аңгеме) Илгери бир мугалим болгон экен. Ал мугалим эч качан эс алууга чыкпаптыр. Ар күнү мектепке тыкан кийинип, даярданып келип сабак өтчү экен. Балдар анын сабакты калтырбай келип, тынымсыз сабак өтө бергенинен аябай жадашат. Бир-эки күн эс алгылары келишет. Бир күнү алардын бирөөсү: «Мугалимибиз ооруп калса, биз дагы эс алат элек. Бирок анын ден соолугу чың да! Кандай айла кылсак?» — дейт досторуна. Ошол учурда башка бир окуучу: «Эгер ал оорубаса, анда биз ага жардам берели. Биз аны […]

Жети бала

Кыргыз жомогу Бир кедей кемпирдин жети баласы болот. Ал балдар абдан акылдуу болуп чоңоюшат. Өнөр үйрөнүү үчүн жетөө жети өнөргө тырышышат. Күндөрдүн биринде кемпир жаа жасайт. Балдары энесинен жааны кимге берерин сурашат. Анда кемпир: — Балдарым, араңардан кимиңердин өнөрүңөр артык болсо, ошого берем, — дейт. Эң улуусу: — Энеке, асмандагы алпкаракуштун карааны торгойдой болуп гана көрүнсө да, атып түшүрө алам, мергенчимин, — дейт. Экинчиси: — Менин өнөрүм ушул. Жети жыл мурун кеткен кумурсканын изин таба алам. Үчүнчүсү: — Дүйнө жүзүн […]