Орозбек МОЛДАЛИЕВ: Парламентаризмдин да залимдикке, бузукулукка алып кетчү жолдору бар

Белгилүү саясат таануучу, мамлекеттик жана коомдук ишмер Орозбек Молдалиев менен учурдагы коомдук-саясый багыт туурасында баарлашуу… – Өткөөл мезгилдеги президентибиз Роза Отунбаева, стратегиялык жактан Сооронбай Жээнбековдун […]

Олжобай ШАКИР: Эки жүздүү бийлик

Марага чейинки убакыт жакындаган сайын бийлик тагы көзүнөн учкан Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы түрдүүчө түрү шумдук мифтерди күндөн күнгө ойлоп таап, караламан калктын үрөйүн учурган […]

Президенттик таймашка чыгар талапкер жөнүндө сөз

«Тоо ылдый шарылдаган агын суулардын чоңу да, кичинеси да бирине-бири жийиркенбей кошулган үчүн улуу дайра, улуу өзөнгө айланат». Мо-цзы Кырк чороң барбы, кыргыз? Ушундай рубрика […]