Калил Жибран: Атак – күчтүү адамга жүк, адамдар ошол жүктү көтөрө алганы менен сындалат

Адамдар арасында бир тамчы кан агызбаган өлтүргүчтөр, эч нерсе уурдабаган уурулар жана дайыма чындыкты айткан жалганчылар бар. *     *     * Баскан жолун жана жөлөнгөн дубалын гана караган киши келечекти көрө албайт. *     *     * Өткөнүңүздүн эсеп дептерине караңыз, адамдарга жана жашоого карыз экениңизди көрөсүз. *     *     * Кайгымды сабырдуулук талаасына көмгөнүмдө, бактылуулуктун жемишин жедирди. *     *     * Билим ичиңизге эгин экпейт, уруктун көбөйүшүн гана талап кылат. *     *     * Шашылып тамак жеп, кыйшайып басасыз. Анда эмнеге буттарыңыз менен тамак жебей, […]