Олжобай ШАКИР: Тоталитардык бийликтин айдоосуна көнүп, идеологиясына ууккан талапкер

Икаянын ток этер жеринен баштайлы кепти. Ал мамындай эмеспи: жан-жаныбарлар алтынга ширетилген такка баканы отургузушат. Падыша болуп бер дешет. Падыша болуу баканын оюнда жок иш эле да. Кең сазда чардап, балчыкта заңдап жашаган баканын башына падыша болуш кайдан келмек! Арийне, башына алтын таажы, астына алтынга ширетилген такты камдап коюшкан экен. Мурда эле. Өктөм бирөөсү чыгат: – Ушул такка отурасың да, баарын башкарасың! Өмүрүндө башчылык кылып көрбөгөн баканын көзү тостоёт. Болбой отургузушат. А бакага не: көнгөн адаты менен улам балчыкка секиргенин […]