Муа эл жомогу: Атанын камкордугу

Бир абышканын үй сала турган жыгачка акчасы жетпегендиктен өмүр бою үңкүрдө жашаптыр. Анын аялынын да ушул  үңкүрдө өмүрү өтүп, ажалы да ушул муздак таштан турган жайда жетиптир. Өзүлөрү ушундай  тагдырга туш келгени аз келгенсип, алардын баласы да ошол үңкүрдө жашаганы калыптыр. Ошентип карыя өмүрүнүн акыркы сааттары өтүп жатканын сезгени менен ажалдан коркпостон уулунун жайдак өтчү өмүрүнө кайгырып жатты. Жетишпеген жашоодо кыйналса дагы ак өмүр сүргөн ал өлөрүндө Алладан бир сыр көрүп, мындан улам көңүлү жаркып, көздөрү нурдана түшөт да уулун […]