Капар ТОКТОШОВ: Атанын уулу

АҢГЕМЕ Кеч күүгүм. Жалгыз ат чегилген арабада эки караан кетип барат, Ара-Талааны аралап. Абышка эски чөмөлөдөй үңкүйүп бүт дитин жолго койгон. Бала болсо жаңыдан чыга […]

Кыялбек УРМАНБЕТОВ: Акырзаман

(Фантастикалык аңгеме) — «Жер»! «Жер»! Бул — «Закым». 18 миң ааламдын 3087-катмарында белгисиз учма тарелканы учураттык. Ал бизден качып, каяккадыр шашып да бараткандай. Ансайын биз […]