Кундузбү МАМАТОВА: Бейиш эмне?

Бейиш эмне? Тирүүлүктүн таттуу балын татканың, Аба жутуп, жер үстүндө басканың. Жүрөк согуп эртеңкиге умтулуп, Улам жаңы күн барагын ачканың.. Бейиш эмне? Сайрап турса булбул куш, Ачык болсо чалкып турган асманың… Бейиш эмне? Күндө тоссоң ак таңды, Ырыскыңды, таап жесең ак нанды. Жакыныңдын жакшы сөзүн тыңдасаң, Жандай сүйүп сыйлап алсаң атаңды… Көздөрүңдөн күндө сүйүп кубанган, Бек кучактап боорго бассаң апаңды… Бейиш эмне? Жер үстүндө жүргөнүң, Көңүлүң ток жайнап карап күлгөнүң. Сүй, сүйдүргүн тирүүлүктүн доорунда, Бейиш ошол жытта жыпар гүлдөрүн… Ырыскылуу […]