Авар жомогу: Арстан, карышкыр жана түлкү

Бир күнү түлкү менен карышкыр кетип баратат.  Алдынан арыстан чыгып, тигилерге айтат: – Келгиле, дос бололу, үчөөлөп бирге аңчылык кылалы, тапканыбызды тең бөлөлү. Карышкыр ойлойт: «Кандай жолдуумун! Арыстан төрөнүн өзү менен достошом! Бирге аңчылык кылабыз! Акыры ачка калбайт экем, андайдан кутулдум! Анан айтат: – Сени менен достошуп, бирге аңчылык кылганга өтө кубанычта болом, урматтуу арстан! Түлкү ойлонот: «Арыстан төрө менен бирге аңчылык?.. Жо-ок, мындай достуктан оомат болбос». Карышкырга акырын шыбырайт: – Күчтүү менен алсыздын достугу алсызга пайда алып келбейт. Кереги […]

Авар жомогу: Орозо кармаган түлкү

Мергенчи бир күнү кажырлуу капканды койду да, жанына көз кызарткан чоң кесим этти таштап кетти. Эттин жытын сезген ач түлкү шимшилеп жүгүрүп келип, этти жейин дейт, бирок ойлонот: «Йе, бул соо эмес. Мындай сулп эт талаада жөн эле жатканын өмүрүмдө көргөн эмес элем го». Тобокел кылгысы келбеген түлкү өз жолуна түшөт. Алдынан карышкыр кезигип сурайт: – Кандайсың, Түлкү? Эмне маанайың пас? – Чоң кесим сулп эт жатканын көрүп, жебей калганыма өкүнүп келатам. Орозо кармап жүрбөймүнбү. – А мен орозо тутпаганым […]