Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Жолго чыкпа, сур коён!

АҢГЕМЕ Жол боюнда түштөн бери унаа күткөн Бектен бычан ташыгандардын машинесине туш келди. Бүгүн-эртең итабар жол басар түрү бар. Ал иштеген токой чарбанын кеңсеси жайгашкан кыштак, автоунаалар тынымсыз каттаган чоң жолдон кыйла окчун. Ага жетүү үчүн кеминде эки-үч ирет унаа которууга туура келет. Артынан чаң уюлгутуп, кыр жол менен ылдый зуулдаган  машинанын үстүндөгү кишиге айланадагы балык жон адырлар, андан төмөндө жаткан көк жашыл бак-дарактуу айыл, ылдыйдагы талаа, кийин Күнгө чагылышып, тасмадай сызылган  узун кара жол алаканга салгандай  көрүнөт. Колот коңулунда […]