Бери караң: Аялдан амал качып кутулбайт

Чаңкаган жолоочу суу ичүү үчүн айыл четиндеги кудуктун жанына токтоду. Кудуктан бир аял суу алып жаткан экен. Ал жолоочуга ашкабактын кабыгынан жасалган чөмүчү менен суу сузуп берди. Чаңкоосу канган жолоочу ыракмат айтып: — Эркектерден айланса болот, бул чөмүчтү жасаган эркектин колу гүл экен го чиркин, — деди. — Эркекти эркек кылган аял, алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо чачың агарат, эркек канчалык кыйын болбосун аялдын айласынан кутула албайт, — деди аял суу алып жатып. — Аялдардын куулугун жакшы […]