Юмор: Эзоптун тамсилдери жаңыча көз караш менен

Амброз Пирстин Эзоптун тамсилдерине карата жараткан пародиялар циклинен. Бул пародиялар 1899-жылы “Фантастикалуу тамсилдер” деген жыйнакка басылып чыккан экен. Ууру жана анын энеси Энеси уурулукка үйрөткөн уулу чоңоюп,  кесибин мыкты билген мамлекеттик кызматкер болду. Жараланган бүркүт Жаа жебесинен катуу жабыркаган бүркүт, жебе өз канатынан кооздолуп жасалганын билип өзүн сооротту: — Эгер ушул ишке башка бүркүттүн тиешеси бар экенин билсем, — дейт ал: — мен үчүн өтө жагымсыз иш болмок. Жолоочу жана чындык Эркек адам чөл аралап келатып аялга жолукту. – Менин […]