Бери караң: Абдышүкүр ажыга Алланын бергениби, арабдардын бергениби?

«Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгат» Элдик накыл Аттан түш, ажыке, сүйлөшөлү… Жакалашпайлы. Сотко сүйрөшпөйлү. Зоболосу бийиктеги адам жөөчөн адамга төөсүнөн да, ат көлүгүнөн да жерге түшүп сүйлөшкөн нарк бар кыргызда. Тек, «РухЭш» сайтынын Сизге узатаар соболдоруна сабырдуулук менен ачык жообуңузду гана берип коюңуз. Чычаламай жок. Кеп мындай, ажыке! Эл арасында Угарман Маамыт, Көрөрман Маамыт, Жер тыңшаар Маамыт дегендерибиз бар. Азырынча Жер тыңшаар Маамытыбыз сиз тууралуу дагы-дагы көптөгөн маалыматтарды топтоп жүрөт. Жер тыңшаар Маамытыбыз келгиче Угарман Маамыт менен Көрөрман […]