Жаркынбай КОШБАЕВ: Буулуккан келин

АҢГЕМЕ Кече адаттагыдай эле жумага жөнөгөм. Маршрутканын алдынкы ооруну гана бош экен, артыраакта отурган ыңгайлуу да, бу алды, кирди-чыктыга уруна берген оорун, эми аргасыз отурушка туура келет деп, алдыда кетип бараттым. Баса, паспотруму унутуп калыпмын деп, айыл этегинен шоопурду кайрып, кайра үйгө келип кеттим. Шоопур тааныштарына: — Аа ушу паланча жерге эми жеттим, Жаркынбай ака паспортун унутуп калып, кайра айылга кирип-чыктым,- деп телефондо бакылдап кетип баратты. Ошентип алтыда жөнөгөн маршрут, кыйла жер жарыганда кетип баратты. Бир уктасам болот эле деп […]

Самара НАСЫРОВА: Ойнош күткөн эркек сойкулар көбөйдү

Көптөн бери көңүлүмдүн төрүндө жүргөн, жүрөгүмдү өйүгөн маселе жөнүндө жазсамбы деп жүргөм… Көөдөндү эзгилеген турмуштун реалдуу чындыгын, болгондо да аял-эркектин тең укуктуулугун, социалдык ордун, адеп-ахлагын, уят-сыйытын, моралдык-материалдык бүлүнүүсүн, аялдар менен эркектердин демократиялык коомдогу ээлеген ордун изилдөө өзүнчө бир чоң тема. «Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык» демекчи, чү деген эле жерден кептин учугун мырзалардан уласак. Азыркы коомдун эң эле көйгөйү эсептелген «жумушсуздук» эркектердин белине тепкендей эле сокку болду. Анткени, катын-баланы эч нерседен кем кылбай багып өстүрүү, аларды эрезеге жеткирип, […]

Мурза ГАПАРОВ: Эки ирет гүлдөөчү алмалар

АҢГЕМЕ Алардын үйү тар болгондуктан, бала кыш ичи печтин астындагы бурчта мышыкча бүгүлүп, сыры көчкөн полдо жатып чыкты. А качан күн жылып, ачык асмандын астында жашаса боло турган мезгил келер замат, ал өзү жыгач складынан кымтып-кумтуп келген, шахтадан чыккан породалардын арасынан чукуп тапкан сынык-сунук тактайлардан кураштырып, отун кепенин жанына кичинекей сөрү жасап алды да, шаардагылардын ичинен биринчи болуп тышта жашоочу болгон. Үстүнө эч нерсенин көлөкөсү түшпөгөн сөрүдө, чак түштө уктап, эс алуу абдан кыйын болгондуктан, бүгүн тобокелге салып, өгөй атасынан […]