Үмүт Култаева: Азыркы доор үнү Мамазаированын «Аймаран» романында

Эгемендик алып келген эркиндик менен бирге өзгөргөн доордун коомдук-саясый, экономикалык, нравалык кризиси улуттук адабияттын көркөм аянтында жаңы горизонтту табигый түрдө көрсөтүп, көркөм сөз өнөрүндө жаңы темалардын жаралышы табигый көрүнүш го. Жаңы доорду чагылдырган адабият – жаңы доор адабияты атала баштады. Бул багытта биздин улуттук адабиятта болуп жаткан өзгөрүүлөр боюнча жазуучу, аналитик адабиятчылардын бири М.Апышовдун “Жаңы доор жана жаңылануу зарылдыгы” аттуу макаласы 2008-жылы жарык көргөнүнө карабастан, бул олуттуу тема боюнча оңдуу сөз уланган жок. А бирок бир системадан экинчи системага өткөн […]

Болгар эл жомогу: Кереметтүү жүз аарчы

Илгери  бай дыйкандын бир малайы болуптур. Ал кумар ойногонду жакшы көрүп, андан уттуруп, дайыма эле карыз болуп басып жүрчү экен. Бир жолу доогерлер аны талаада бада кайтарып жүргөн жеринен кармап алышып, кожоюндун семиз уюн карыз үчүн алып кетип калышат. Байкуш малай эмне кылар айласын таппай талаада ыйлап отуруп чарчайт да, чалкасынан түшүп шалдайып жатып калат. Анын кыймылсыз жатканын көргөн эки карга “өлүп калган экен, көзүн оюп жейли»,– деп жанына коно калганда малай шамдагайлык менен экөөнүн бирөөсүн кармап калат. –  Менин […]