Кыргыз эл жомогу: Камыр балбан

Мурунку өткөн заманда баласыз кемпир-чал болгон экен. Бир күнү кемпир камыр жуурганда: «Алда кудай ай, ушул менин камырым бала болуп калсачы» деп арманын айтып, тышка чыгат. Тыштан кайра келсе, баягы камыры бала болуп калыптыр. Анда баягы кемпир-чал бир бирине сүйүнчү айтышып, абдан кубанычта болушуп, той беришип, атын Камыр балбан коюшуптур. Ал абдан балбан, кайраттуу эр чыгыптыр. Камыкең алтымыш өгүз, элүү ат, араң кыймылдата турган темир таяк жасатып алып, он жети жашынан саякатка жөнөйт. Жолундагы шаар эли үркүп кете баштайт. Себеби, […]

Корей эл жомогу: Ыр кантип жаралды?

Ал убакта корей жерине кытайлар кургак жер аркылуу да, деңиз аркылуу да байма-бай каттап, соода кылышчу экен. Ал эми кайсы жерде ач көз соодагерлер болсо ошол жерде алдамчылык болбой коймокпу. Ушундай соодагерлердин бири бир жолу парустуу кайык менен сүзүп отуруп Ресенган дарыясына чейин жетип, деңиз жээгиндеги бир айылга токтоптур. Бул жерден ал болбогон товарларын айга, күнгө теңеп, эпчилдик менен  саткандыктан соодасы жакшы жүрдү. Бир жолу анын дүкөнүнө ушул жерлик бир сулуу аял кирип соода кылганда ал соодагерге абдан жагып калып, […]

Поляк жомогу: Кирпи менен коён

Кирпи менен коён бир күнү кимибиз ылдамбыз деп мелдеше кетишет. Алар тоонун этегине чейин жарышмак болушту. Буттарынын ылдамдыгына ишенген коён тез-тезден токтоп эс алып алып атты. Ал тургай жолдо катар кыйшайып жата калып да уктап алганычы. Ал эми өзүнүн кыбыр экенин билген кирпи чарчоо билбей, токтобостон кете берди. Коён күнү бою уктап жатканда, кирпи болсо токтолбостон эртеден кечке жол жүрүп, мелдеште утуп чыкты. Көрсө, туруктуулук жана өжөрлүк менен көптөгөн ийгиликтерге жетсе болот экен. Эмне үчүн айдын көйнөгү жок? Бир күнү […]

Болгар жомогу: Кирпи, момолой жана түлкү

Бир жолу кирпи талаада кетип баратып, момолойдун ийинин көрдү. Тыңшаса — момолой жердин астын казып атыптыр. Кирпи момолойду чакырып: — Чыкчы, тууганым, бир аз баарлашалы. Боз топурак болуп момолой чыга калды да, кирпини тыңшадыэ. — Менин байкашымча,- деди кирпи , — сен абдан эмгекчил экенсиң, андан улам менде бир ой жаралды. -Ал кандай ой?- деп сурады момолой. — Жакшы иш. Бирок сен макул болосуңбу, жокпу билбей турам. — Эгерде экөөбүзгө тең жакшы болсо, эмнеге макул болбойм?- деди момолой. — Кел, […]

Бермет жана бака

Бирман жомогу Качанкы бир заманда кыштакта жашаган аял болуптур. Анын эки кызы бар экен. Улуусу менен кичүүсү бири-бирине таптакыр окшобогон жан болот. Улуусу урушчаак, орой мүнөз, анан да сараң экен. А кичүүсүнүн баарына кабагы ачык, адептүү чыгат. Кичүүсүн бир күнү энекеси алыс эмес жердеги кудуктан суу алып келүүгө жөнөтөт. Кыз тызылдаган бойдон кетет. Кудукка жетип суу алаарында капыстан жүдөп-какаган, чачтары үксөйгөн бечара кемпир көрүнөт. А чынында ал бечара кемпир эмес, сыйкырчы болчу. Тек гана ал тигинин кандай кыз экенин билүү […]