Шайлообек ДҮЙШЕЕВ: Падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп

Ит мекени – итаяк. * * * Өз көлөкөсүнөн коркуп жүрүп көлөкөсүн жоготуп, бирөөнүн көлөкөсүнө айланган жандын көргөн күнү курусун. * * * Кабинеттер – адамдардын галстукка аркандалган “жайыты”. * * * Акыйкаттык өлгөн жерде дайыма Арзыматтар ырдаганга келишет. * * * Падышага эл эмес, Падышалар турсун элге жөлөнүп. Акиминен ажыраган эл эмес, Акыйкаттан ажыраган эл өлүк! * * * Көлөкөдөй жакынды табалбайсың Көргө дейре бир кеткен сени менен. * * * Томуктай буюм алган тутулуп жүр, Тонналап тоногондор кутуруп […]