Эзоптун тамсилдери кыргыз тилинде

Толготкон тоо Тээ илгери, алмуздакта бир окуя болуптур. Шаңкайган тоонун түпкүрүнөн үрөй учуруп дүңгүрөгөн онтоо угулат. Баары тоо толготуп жаткан экен дешет. Узун элдин учунан, кыска элдин кыйрынан бул улуу шумдукту – тоонун жарык дүйнөгө эмнени алып келерин көрүүгө толо эл чогулуп, муну көрбөй кантип калалы деп карап отурушат. Теке-тука болуп, күнү-түнү күтүшөт. Акыры тоо чычкан тууп таштаган экен! Айрым адамдар да ушуга окшош, ойду омкором, тоону томкором деп убада берип, кылган эч нерсеси жок. Анар багы менен алма бактын […]