Рух дарагы: Идеология – маалыматтык курал (4-макала)

«Кто владеет информацией — тот владеет миром» Рух дарагын кууратып аткан үч себепти: согуштук, геноцид жана экономикалык курал каражаттары жөнүндө буга чейин азын оолак сөз кылдык. Аскердик курал менен башкаруу, күч көрсөтүү аркылуу ишке ашаарын көрдүк. Геноцид куралы менен башкаруу, элдин ден-соолугуна жана генофондуна таасир кылуу аркылуу жүргүзүлөрүн байкадык. Экономикалык курал — акча, башкаруунун эң эффективдүү жолу экенине ишендик. Сүткорлук же болбосо үстөгү менен карыз берип, көп өлкөлөрдү көзкаранды кылып алса болорун да үстүртөн гана карадык. Кандай өлкө болбосун, башчыларына […]

Садир ДОСБАЕВ: Рух дарагы (1-макала)

Айыл чети. Бир бай түп эбегейсиз бийик дарак. Арбайгандан тарбайып турган бутак шактары, качандыр бир убакта күндүн мээ кайнаткан аптабынан, көз ачырбай чакалап куйган кара жаандан көлөкөсүнө бир чоң айылдын элин батырып, калкалап тургандыгынан кабар берип тургансыйт. Оо анда, ал-кубаты жайында, бутак-шактарынын баары жазында текши гүлдөп, жыпар жыты жандуунун баарын мас кылчу да, жайында жапжашыл болуп жайнаган көркү көз жоосун алып суктандырса, мөмөсү бышкан убак, «ак төөнүн карды жарылган» күздөн кабар берип турчу. Айлуу түндөрдө түбүндө канчалаган кыз-жигиттер жолугушуп, жүрөк […]