Садырбек Турдубек уулу: Баардык жагым караңгылык туюлат

ТОО ЖАНА ТӨӨ Тоо менен төө окшошот бир-бирине, Булар туташ элимдин киндигине. Экөөнү тең кыргыздар минип жүрөт, Экөөнү тең керектейт тирлигине. Атан өркөч чокулар кыналышат, А булуттар чуудадай чубалышат. Бырыксыган чаң сымал төө үстүнөн Тоо үстүнөн бырпырап улар учат. Түтүн чыгат морунан боз үйлөрдүн, Буулангандай жон тери боз ингендин. Буркан-шаркан сайлары көбүк чачат, Бүркүндүсү сыяктуу ошо ингендин. Көз жашындай куюлган кара нардын, Көл, дайралар чогулган талаам арбын. Төөлөр чөксө мейличи ушул күндө, Тоосу такыр чөкпөсүн бабалардын. АЙЫЛЫБЫЗ ЧОҢ ТАСМАЛ Көк […]