Баарыбыз үчүн: Жан-дүйнө дартына даба болор жомоктор

<<<<< Башы Штирлицев өзүнүн коркоктугун кантип жеңгендиги тууралуу жомок 9-15 жаштагы өспүрүмдөр үчүн. Ар нерседен корккон, өзүнө ишене бербеген, жалтаң өспүрүмдөргө арналат. Чечүүчү фраза: «Корком!» Айласы куруган Штирлицев Базилиону кармап алды да, мектепке көтөрчү баштыгын жонуна илип, ошол жардам берчүдөн бетер мышыкты бооруна бекем кысып алды. Аңгыча эле… — Мени эмне мыжыгасың?! – деген нааразы болгон ичке үн чыкты. Штирлицев таң кала тегерегин карады. Көчө мурдагыдай эле ээн, айланада эч ким жок. Базилионун жашыл көздөрү аны жаман көрүп карап турган. […]

Баарыбыз үчүн: Жан-дүйнө дартына даба болор жомоктор

<<<<< Башы Егор-чымын кыргыч козу карын, Маша аттуу кыз жана Көк Бөрү, маралдар жана учкай эскерилип кеткен Чоң эне жөнүндө окуя 9-16 жаштагы өспүрүмдөр үчүн Кимге багышталат: Өзүнө ишенбеген, өз күчүнөн шек санаган, өзүн элден кем саноого көнгөн жана өзүн эч кимге кереги жок сезген өспүрүмдөргө арналат. Чечүүчү фраза: «Менин эч кимге керегим жок». Калуганынбы, мүмкүн Твердинби же балким Туланын жанындабы, айтор чытырман, калың токой болуптур. Ал ушунчалык чытырман жана калың болгондуктан, жадагалса ал жакта токой мектеби да жок экен. […]