Эргежээл падышанын роза гүлбакчасы

Айтылуу баатырлар жана эр жүрөк кыздар аталган элдик жомоктор жыйнагынан Түзүүчүлөр: Фриди ХОФБАУЕР * Анна МЕЛАХ Немис тилинен түз которгон: Адилет ШАДЫКАНОВА КОРОЛЬ ЛАУРИН Качандыр бир өткөн заманда Түштүк Тироль тоолорунда эргежээлдердин падышасы Лауриндин роза гүлбакчасы дайыма бүрдөп-гүлдөп турчу экен. Кичинекей падышанын бул дүйнөдө бүт баарынан жакшы көргөнү роза гүлдөрү болчу. Ал өзүнүн гүлбакчасындагы миңдеген розалардын ар бир гүл чанагын жана ар бир бүчүрүн жазбай таанычу экен. Кимдир-бирөө анын бир эле розасын үзүп алууга келип калса, анын колун кылычы менен […]