Бексултан Мамытов: Эшек минген каарман жана эркиндикти сүйгөн «партизандар»

Убагында Англиянын колониясынан араң бошонгон Индия бүгүнкү күндө кино тармагы менен аларды бомбалап жаткан кези. Болливуддан дагы бир кино. Кинонун аты — «Индостандын «бандасы» же экинчи дүйнөлүк согушта абдан чоң жардамы тийген жергиликтүүлөрдөн куралган «партизандар»… АКШнын белгилүү экономисти айткандай, «зоордук-зомбулук менен бир өлкөнү аз убакытка кармап турууга болот, а экономика менен дүйнөнү багынтууга болот». Ар убакта амалкөйлүк адамдын алмашкыс куралы болуп бере алат. Анткени тарыхта канчалаган кудуреттүү кол башчылар амалкөйлүктүн курмандыгы болушкан. Мисал катары Гундардын падышасы Аттила римдиктердин аял менен […]

Алтан-Шагай-мэргэн жана анын уулу киши жегичтерди кантип жеңгендиги тууралуу

Бурят жомогу Илгери өткөн замандардын биринде сары талаанын ортосунда, Сары деңизге жакын аймактардын биринде, үч тоонун этегинде аска сымал күмүш сарай болуп, анын капкалары да күмүш, сепил-чеби да, курчаган курчоолору да бүт баары күмүштөн экен. Хан сарайдын түндүк жагында жүз миң ар кыл мал жайылып, түштүк жагында түмөн үйүр түрдүү жандык, дүбүртү айга угулар арбын жылкы оттоп жүрчү. Бул сансыз малдын ээси жаш жигит Алтан-Шагай-мэргэн болуптур. Анын жанагынча байлыгы менен бирге эле куйрук-жалы жанып турган, канаттуу дулдул аты бар экен. […]