Кадыркул ӨМҮРКУЛОВ: Мөңгү муңу (шедевр)

АҢГЕМЕ Аралча айылы Нурата тоосунун этегинде жайгашкан. Жайдыр-кыштыр кар кетпеген асман мелжиген тоо кыркаларынан Нуратанын мөңгү баскан жалтылдаган чокусу өзгөчө бөлүнүп турчу. Күн ачыкта аралчалыктарды таңасанда күндүн мөңгүгө чагыльппкан нуру тосуп алар эле. Байыркы ата-бабалар бул асман тиреген ак мөңгүлүү чокуну ошондуктан Нурата деп атап коюшса керек. Таңкы үрүл-бүрүлдө жарык мөңгү алдынан чыгып жаткандай, асман ылдый бул эбегейсиз зор тунук айнектен жалбырт деп от чыгып, жарыгы улам күчөп тарай баштагандай туюлчу. Кар жамынган уйкудагы улуу тоолорду таң жарыгы каптай баштаган […]

Калык ИБРАИМОВ: Улуу Жибек жолу жана көчмөндөр цивилизациясы

Эгоистик европоцентризм идеясын тутунган Батыш илими адатта көчмөндөрдү эч кандай цивилизацияга да, маданиятка да кошпойт. Алардын пикиринде – көчмөндөр варварлар, жырткыч айбандан айырмасы жок жапайылар. Алар өздөрү эч кандай материалдык жана рухий байлыктарды өндүрүшпөйт. Тескерисинче, ошолорду жаратып, цивилизацияны жана маданиятты өөрчүткөн элдер менен өлкөлөрдү карактап, талап-тоноо эсебинен күн көрүшөт. Мындай көзкарашта кайсы бир өлчөмдө чындык да бар. Арийне, тарыхтын татаал жолдорунда көчмөндөр өсүп-өнүгүүнүн, тарыхый динамиканын куралы катары кызмат өтөшкөнү да эч ким таналгыс акыйкат. Ошон үчүн айтылуу адабиятчы-философ, культуролог Георгий […]