Кыргыз жомогу: Миңбай менен Жүзбай

Бар экең, жок экен, Миңбай менен Жүзбай деген болгон экен. Миңбайдын миң кою, бир баласы, Жүзбайдын жүз кою, бир баласы болот. Миңбайдын баласы бир күнү коюн талаага кайтарып чыгып уктап калса, карышкыр келип койду эртеден түшкө чейин кырат. Бала ойгонбостон уктап жата берет. Жүзбайдын баласы кой кайтарып жүрүп, Миңбайдын коюн карышкыр кырып жатканын көрүп, баласын ойготту: — Кокуй, куураткыр, коюңду карышкыр кырып кетпедиби! Миңбайдын баласы тура калып жаакка бир салат. — Сен жүз коюң менен мага теңелгиң келеби? Менин миң […]