Өмүрбек Караев: Чымын

АҢГЕМЕ Дөөдөй болгон чоң баш, курсагына кулач жеткис, кара дулдук айылдык жигит. Эс тартканы трактир айдайт. Кардарлары көп. Калдайган немелер табиятынан макулчаак болот окшойт, жумушумду кылып берчи деп суранып келгендерге аныйы жок. Таң заардан трактирин айдап кетип кеч күүгүмдө үйүнө келет. Жайдын ысык күнү эле. Кара дулдук үйүнө жакын жердеги айдоо аянтынан саман ташып жатып бир тук этип алайынчы деп үйүнө кайрылып калды. Үйдө эч ким жок экен. Кухняга кирип буркулдап ачып турган максымдан кесеге толтура куюп, талкан аралаштырып туруп […]