Аалы ТОКОМБАЕВ: Акай мерген

АҢГЕМЕ Ӏ Эгинчилик элдин негизги кесиби эмес, шамал менен бирге көчүп, мал менен оокат кылышат. Малсыздар телмирип бай- манаптарга коңшу. Алардын бекер эмгектери менен алда кимдер карындарын чертишет. Аларды мал катарында пайдаланышат. Колунда мал жок болсо да, Акай мерген өз оокаты менен өзү алек. Анын оокаты, анын малы аскаларды ээлеген төр кийик, кулжа, бугу, маралдар болучу. Кеп ошол мерген жөнүндө. Бир күнү Акай мерген мөлтүрөгөн кара көз келинчегин чакырып: —  Сен ок куя турган май сурап келчи, —  деди да, […]