Эң кедей адам – жеткен сараң келет

Сиддхартха Гаутама (Будда) Жүрөгүңдү ачуу заардан тазала, жек көрүү менен жек көрүүнү жок кыла албайсың, бир гана  жек көрүүнүн жоктугу, жек көрүүнү өлтүрө алат ♦ ♦ ♦ Ачууңду тыя албай жинденгениң — бирөөнү ысык чок менен ургандай кеп, эң ириде өз колуң күйөт. ♦ ♦ ♦ Жаштыгына манчырканып мас болуп, карылыкка көзү жетпеген чабалдар, шордуу адамдар! ♦ ♦ ♦ Бүкүрдүн белин түзөгөнчө, андан дагы оор нерсени жасап, өз далыңды түздөп басканды үйрөн. ♦ ♦ ♦ Башыңа түшкөн кыйынчылык, өзүңдүн бир […]