Аалы Токомбаев: Акылмандын жообу

(Болмуштан) Хандын ооруганы жылдан ашып кеткен эле. Эч кандай табып анын оорусуна дары таба албады. Хан башкы вазиринин акылы менен, бүтүн элдеги билгич, акылман табыптарды жыйнап келгиле деп тапшырды. Кулак угуп, бут жеткен жердеги билгичтердин бардыгын жыйнады да, хан бардыгына бир гана суроо берди: — Бул оорунун дарысы барбы? Акылман билгичтер бир кишидей гана: — Бул оорунун дарысы жок, — деп жооп беришти. Хан каарына алды да, булардын ичинен кырк бир кишини иргеп алып: — Оорунун аягы эмне менен бүтөт? […]