Интернеттен алынган дил азык: Жашооңо бакыт тартуулоочу негизги үч эреже!

Кээде жакындарыбыз менен бири-бирибизди жактырбай уруша кеткен күндөрүбүз болот. Мүмкүн абыдан чарчагангандыктан чыгар: жакындарыбыз болбогон жерден атайылап ызалантып, капалантып, таарынткылары келгендей туюлат. Ал кезде көңүлүң чөгүп, өзүңдү эч кимге керексиздей сезесиң. Эмнеликтен бул акыбалга жеткениңди билесиңби? Көрсө, бизге келген бардык бактысыздык, оору-сыркоо, кайгы, өз абалыңа канаттанбай жинденүү, өзүңдү жаман сезүүнүн себеби – өз ойлоруңдун жана аракеттериңдин натыйжасы экен. Биз көбүнчө эң маанилүү нерсени майда-барат көр оокатка алмаштырып алабыз да, негизги нерсе, өзүң менен өзүң гармонияда жашоо экенин унутуп коёбуз. Бир […]