Турдалиев Нурэлес: Бала — акактай тазалыктын, аруулуктун символу (№47 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” “Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Мен Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окуп, жан дүйнөмө азык алам. Алардын ичинен “Ак кеме” повести мага өзгөчө таасир калтырды. Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири – жан билбеген өз жомогу, экинчисин — таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда деп башталат чыгарма. Биринчи жомогунда бала өзү ойлоп тапкан “Ак кеме жана андагы матрос атасы” жөнүндө кыялданат. Экинчи жомогун таятасы айтып берген “Мүйүздүү Бугу-Эне” жомогу – чыгарманын […]